ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

(далі “Положення”)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

В даному Положенні терміни та визначення, за винятком термінів та визначень, вказаних в решті тексту даного Положення, використовуються та вживаються в наступних значеннях: 

Вебсайт - означає вебсайт firelink.biz

Власник персональних даних - в значенні визначеному Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 1 червня 2010 року.

Компанія - товариство з обмеженою відповідальністю “Фаєрлінк”, юридична особа, зареєстрована згідно з законодавством України, розташування: 03113, м. Київ, провулок Артилерійський, б. 5-А, офіс 11, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 42251412.

Персональні дані - в значенні визначеному Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 1 червня 2010 року. 

Користувач - фізична особа - користувач Вебсайту 

Згода суб’єкту персональних даних - в значені визначеному Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 1 червня 2010 року. 

Суб’єкт персональних даних - в значенні визначеному Законом України “Про захист персональних даних” № 2297-VI від 1 червня 2010 року. 

ЗГОДА. ЦІЛЬ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

2.1. Згода. Персональні дані опрацьовуються на основі згоди суб’єкту персональних даних та на інших законних підставах в суворому дотриманні чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та зберігаються в паперовій та/або електронній формі. 

2.2. Ціль обробки Персональних даних. Користувач будучи суб'єктом персональних даних надає компанії своє однозначну згоду/дозвіл (далі “Згоду”) на: 

 1. Обробку компанією персональних даних Користувача з метою:
 • Здійснення Компанією своєї господарської діяльності, пропозиції Компанії та /або третіми особами своїх послуг (будь-які особи з якими Компанія знаходиться в договірних відносинах, (далі “Треті особи”), в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою засобів зв’язку та /або надання послуг Компанією та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, заключених з Компанією та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;
 • Надання Третіми особами послуг на користь компанії для виконання останньої зі своїх функцій та/або для виконання заключених Компанією та Третіми особами договорів;
 • Захисту Компанією своїх прав та інтересів;
 • Дотримання Компанією прав та виконання зобов'язань по іншим правовим відносинам між Компанією та Користувачем 
   
 1. ІІ. Передачу (поширення) в т.ч. трансграничну, Компанією персональних даних Третім особам, змінення, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних в базу персональних даних Компанії з метою вказаною в п. 2.2. Даного Положення та без необхідності надання Користувачу письмового повідомлення про здійснення вказаних дій.

ТЕРМІН

Користувач надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, котрий необхідний в цілях обробки персональних даних, передбачених даним Положенням

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

Згідно з визначеною в пункті 2.2. Положення мети обробки, нормативно-правових актів, поточних цілей господарської діяльності Компанією обробляються такі персональні дані Користувачів: 

 • Прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • мобільний телефон;
 • адреса(и) реєстрації та/або місця проживання;
 • посилання на облікові записи в соціальних мережах в мережі Інтернет;
 • інші надані Користувачем дані/інформація/свідчення, котрі дозволяють ідентифікувати його/її як фізичну особу.

5. КОНТАКТИ

У випадку виникнення питань, будь ласка, пишіть на [email protected]

Дякуємо!

Ваше резюме успішно надіслано. Очікуйте на нашу відповідь

До вакансій